MANAGEMENT

director, prof. IOAN VASILESCU

director adjunct, prof. DIANA MARIA COMAN

INFORMAŢII GENERALE DESPRE ŞCOALA ” VASILE CRISTOFOREANU”  ŞI ZONA ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ

Scurt istoric

Şcoala fost înfiinţată în anul 1882 prin străduinţa autorităţilor locale sub denumirea „Şcoala nr. 2 de fete”, devenită din 1886 „Şcoala nr. 2 de fete şi băieţi” având conduceri separate.

În perioada 1894 – 1895 prin grija primarului Vasile Cristoforeanu a fost construit un local nou cu etaj cu 8 săli de clasă. Clădirea în formă de trapez are o arhitectură impunătoare cu un spaţiu verde în faţă în care ulterior a fost amplasat bustul ctitorului Vasile Cristoforeanu. Fiecare din cele două  şcoli avea intrare separată, curte de joacă pentru copii proprie si locuinţă pentru cei doi directori.

În timpul celui de al  II – lea război mondial întreaga clădire a fost transformată în spital româno – rus, folosită apoi drept cazarmă, spital german, iar locuinţele directorilor transformate în farmacie – spital.

În perioada ocupaţiei germane clădirea a devenit lagăr pentru prizonierii ruşi.

Reparată după terminarea războiului clădirea îşi reia funcţionalitatea iniţială.

Cel de al II – lea război mondial îşi lasă urmele nefaste asupra acestei şcoli care a fost ocupată de comandamentul german, apoi a devenit spital sovietic. Pagubele au fost imense începând cu dispariţia materialului didactic, a mobilierului, ajungându-se la dispariţia uşilor şi ferestrelor folosite ca lemne de foc.

Refăcută, ” Şcoala nr. 2 de băieţi şi fete ” îşi primeşte din nou elevii la cursuri din anul 1947.

Din anul şcolar 1963 – 1964 cele două şcoli elementare s-au unit şi au primit spre folosinţă şi clădirea Şcolii medii „Ştefan cel Mare”.

Şcoala a funcţionat sub denumirea de „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5” până în aprilie 2000 când prin unirea cu „Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4” îşi ia denumirea de „Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Cristoforeanu”.

Aşezare

Şcoala cu clasele  I-VIII Vasile Cristoforeanu este situată în partea de nord a municipiului Râmnicu – Sărat.  Aici învaţă elevi din tot oraşul deoarece sunt multe familii interesate de alternativa educaţională  Step by Step.

Caracterizare socio-economică a zonei

Elevii provin din mediul urban, dintr-o zonă de blocuri dar şi din zone de case aflate în partea de nord a municipiului. Şcoala noastră este cea mai mare din această zonă, comparabilă cu o singură şcoală din oraş, atât ca număr de elevi dar şi ca rezultate.

Rezultatele şcolare

Elevii şcolarizaţi de unitatea noastră au vârste cuprinse între 6 şi 15 ani, dobândind la finele ciclului gimnazial un nivel  de pregătire şcolară care le permite să acceadă an de an la nivelele superioare de învățământ,   în ultimul  an (2007-2008) 96.5 % dintre absolvenți fiind integrați în învățământul liceal (din care 8.6% rromi și vocațional), 3,5% ocupând locuri în învățământul  profesional.

În ultimii 3 ani școala nu s-a confruntat cu abandonul școlar, elevii fiind interesați  direct de frecventarea cursurilor. Doar în anul școlar 2006-2007      un număr de 4 elevi absolvenți ai școlii noastre nu a continuat studiile.

Un număr important  de elevi 75 (8,25%) se află în familii temporar despărțite  ca urmare a plecării unuia sau ambilor părinți în străinătate (32 – ambii părinți). În școală funcționează Comisia pentru monitorizarea elevilor cu părinți plecați în străinătate.

Un număr  destul de mare de elevi din școala noastră sunt de etnie rromă, ei fiind integrați fără probleme în cadrul colectivelor de elevi.

Programul zilnic de lucru:

Școala funcționează în două schimburi:

schimbul I – clasele I-IV (local I, II și III)și clasele a VII-a (local IV)

schimbul II – clasele V-VIII

Durata orelor de curs este de 50 minute, cu pauze de 10 minute și pauză mare de 20 minute. Pentru clasele primare, ora este de 45 minute și pauze de 15 minute, cu pauză de 20 minute după ora a doua.

Resurse umane

Elevii

Beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea obținerii unor rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare, precum și la tezele cu subiect unic.

Învățătorii și profesorii desfășoară activități de pregătire suplimentare și cu elevii care întâmpină dificultăți la învățătură pentru remedierea rămânerilor în urmă.

Personalul didactic

Format din 54 cadre didactice titulare cu baza în școală  din care 42 cu grad didactic I, 4 cu gradul II, 1 cu definitiv, 1 debutant. Există și 7 suplinitori calificați din care 7 cu gradu didactic I, 2 cu gradul definitiv, 2 debutanți. Acestora li se adaugă 8 cadre didactice cu baza la alte școli.

Cadrele didactice sunt calificate în proporție de 100%.

Cadrele didactice din școală manifestă dorința de formare continuă și perfecționare și sunt deschise spre noutățile din domeniul învățământului.

Cadrele didactice aplică noul curriculum și elaborează planificări în concordanță cu acesta.

Cadrele didactice urmăresc permanent modernizarea actului de predare-învățare prin orientarea lui spre latura formativă, axată pe cultivarea unor capacități și deprinderi temeinice‚ iar strategiile de predare sunt activ-participative.

Personalul didactic auxiliar

2 secretari (1 secretar șef, 1 secretar), 1 bibliotecar, 1 laborant informatică, 1 laborant științe (Fizică, Chimie, Biologie),  1 contabil șef,.

Personal nedidactic

1 administrator, 1 muncitor de întreținere, 2 fochiști, 6 femei de îngrijire, 4 paznici

Spațiile școlare și baza materială

Școala funcționează în 4 localuri  din care unul cu o vechime de 127 de ani iar celelalte au vechime de peste 100 de ani. Un neajuns îl constituie distanța dintre localuri, pentru a ajunge de la unul la altul trebuie traversată șoseaua națională (E85). Sala de sport este finalizată, iar biblioteca, un cabinet de informatică, unul de muzică și contabilitatea se află într-un alt local. Încălzirea se face cu centrale termice pe gaz în trei localuri iar în celelalte două (local IV și contabilitate), cu sobe  cu foc deschis. Perimetrul școlii este relativ corespunzător, la toate localurile, există împrejmuire.

Starea clădirilor

Deși clădirile au o vechime apreciabilă, ele au fost întreținute și se ridică la cerințele corespunzătoare desfășurării activităților educative cu grupuri sanitare în interior, apă și canalizare, iluminat cu tuburi fluorescente.

Baza materială este compusă din:

32 săli de clasă din care un cabinet de Limba și literatura română, unul de Matematică, unul de Istorie, unul de Geografie, unul de Biologie dotat cu laptop, videoproiector și imprimantă, un cabinet fonic (pentru învățarea limbilor străine) dotat cu tablă interactivă și sistem de învățare interactivă, unul de Educație tehnologică dotat prin Granturile de dezvoltare școlară, cu PC cu acces la internet și tablă interactivă.

Un laborator de Fizică și unul de Chimie dotate cu instrumentar pentru experimente.

Două laboratoare de Informatică dotate cu 26 respectiv 11 calculatoare, conectate în rețeaua AEL și acces la internet.

1 bibliotecă cu 31206 volume

8 imprimante

4 copiatoare digitale

3 videoproiectoare cu ecran de proiecție

Mobilier nou în toate sălile de clasă, în cabinete și laboratoare

4 cabinete de lucru (director, secretariat, CEAC, informatician)

1 cabinet medical

1 PC  în biblioteca școlii

26 table albe magnetice în toate cabinetele și laboratoarele

2 orgi electronice

2 DVD player

4 CD player

1 cameră video

Resurse financiare

Resursele financiare provin în cea mai mare parte de la buget.

În anul 2008, până în prezent, aceste s-au cifrat după cum urmează:

De la bugetul local – 3.110.430 lei

De la bugetul de stat – 181.081 lei

Venituri proprii rezultate din donații și sponsorizări – 6.245 lei

Dotarea cu material didactic și mijloace de învățământ

Prin programul național de dotare a școlilor cu materiale necesare procesului didactic, începând cu vara anului 2007  s-au achiziționat materiale sportive, materiale pentru cabinete și laboratoare, cărți pentru biblioteca școlii în valoare de 10.000 lei. Acestora li se adaugă dotările făcute prin Granturile de dezvoltare școlară (Cabinet Educație Tehnologică) și din anii precedenți fonduri de la bugetul local  pentru Cabinetul Fonic.

În 2008 s-a continuat dotarea cu materiale sportive în valoare de 100.000lei, laborator Fizică – 11.000lei, Chimie – 1000 lei, atelier școală – 3500lei, Biologie – 86.000 lei, s-au procurat 4 calculatoare  noi, 3 laptop-uri, 4 imprimante, un cabinet de informatică dotat cu 26 calculatoare.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: